Malawi

In de zomer van 2022 vertrekken we voor drie weken naar Malawi. Samen met Stichting Red Een Kind zetten we ons in voor een soort scholenproject: een combinatie van een consultatiebureau, peuterspeelzaal en kleuterschool. Kinderen in Malawi gaan nu pas rond een jaar of 7 naar school toe. De overheid wil daar verandering in brengen en heeft zodoende het plan opgevat om dit soort ‘shelters’ te realiseren, inclusief ondersteuning op het gebied van voeding (moestuinen e.a.). Samen met Stichting Red Een Kind dragen wij letterlijk een steentje bij.